LOGO ÚSMĚV Z NEPÁLU

ANOTACE. Logo doprovázelo projekt pomoci nepálským školám a nepálským dětem. Projekt obsahoval i hmotnou pomoc v podobě školních pomůcek, psacích potřeb i hraček. Zadáním bylo vytvořit jednoduše pochopitelné, veselé logo s odkazem na poslání projektu. Využití loga je využitelné na všech tiskových merkantiliích.