PIVNICE BOBELOVKA JINDŘICHŮV HRADEC

ANOTACE. Stávající objekt šaten a sociálního zázemí přilehlý ke sportovnímu areálu v Jindřichově Hradci, získává v rámci rekonstrukce novou formu, využití i vzhled jak exteriérový tak interiérový. Původní objekt do značné míry změnil své dispoziční uspořádání, aby vyhovoval svému novému účelu. Hlavními úkoly se tak stala orientace pivnice k přístupovým cestám a kolem vedoucí cyklostezce, návaznost vnitřního prostoru na přilehlou zahrádku a multifukčnost určitých částí vnitřní dispozice pro alternativní využití

KONCEPCE INTERIÉRU. Dispoziční změny zejména zasáhly sociální zázemí, které se přesunulo do středu podélné stavby, kde je dostupné všem navazujícím provozům. Vlastní odbytový prostor pivnice je orientován na západní fasádu směrem k přístupové komunikaci a cyklostezce, což společně s atraktivnost okolního proředí zajišťuje dostatečnou reklamu pro místo ke spočinutí nad sklenicí lahodného oroseného moku. Materiálové řešení interiéru vychází z tradičního použití přírodních materiálů v místě běžných - bukové dřevo, pálená cihla. Na podlahu je navržena keramická dlažba. Ústředním prvkem pivnice se stává těleso barového pultu, do kterého je implementována krbová vložka zajišťující kromě vytápění i příjemnou atmosféru v zimních měsících. Materiál použitý na baru v podobě černého komaxitovtého plechu  je odkazem na litinová dvířka krbové vložky a zkompaktňuje tak bar do jednoho prvku.

ROK. 2009