RD DÝŠINA

ANOTACE. Na nevelkém, optimálně orientovaném pozemku je umístěn objekt s jasně definovaným hmotovým a provozním uspořádáním. Záměrem investora bylo vybudovat střízlivý, fukční a esteticky kvalitní domov pro rozrůstající se rodinu. Jedna z priorit zde byla minimální energetická náročnost provozu domu.

ARCHITEKONICKÉ ŘEŠENÍ. V souladu s požadavky územního plánu je stavba výškově členěna na 3 hmoty,z nichž se výškově uplatní pouze obytná část a stavba tak zapadá do měřítka okolní zástavby. Hmotové uspořádání kombinuje různé úrovně, přesahy střech i pojetí povrchových úprav. Zděné nosné konstrukce jsou doplněny kontaktním zateplení a u jednopodlažních částí provětrávanou skladbou obvodových stěn. Omítané plochy obytné části kontrastují s přírodním rastrem dřevěného modřínového obkladu a gabiony na garáži. Dispozičně je stavba řešena pro pohodlné bydlení čtyřčlené rodiny s kompletně vybaveným výminkem pro rodiče či návštěvy.

ROK. 2011 (studie), 2012 (dok. pro stavební povolení)