RD PELHŘIMOV

ANOTACE. Svažitý pozemek s torzem původní výstavby bytového domu Jezinky dal vzniknout originálnímu domu navazující na původní výstavbu, stávající teréní úpravy a zejména na prostředí, v kterém objekt rodinného domu vzniká. Pozemek se nachází na okraji nové rozvojové zóny na úpatí rokle svažující se k říčce Bělá. Výhled na malebné údolí s říčkou, kolem které vede i pěší a cyklotrasa.

ARCHITEKONICKÉ ŘEŠENÍ. Zásadní bylo pro umístění objektu rozhodnutí využití stávajícího objektu garáže původně zamýšleného bytového domu. Na půdorysu garáže byla rozšířena zastavěná plocha rodinného domu ve tvaru otevřeného "L", které kopíruje vrstevice terénu a poskytuje tak domu privátní venkovní prostor terasy, odcloněné od přístupové komunikace a orientované k jihu. Koncepce hmotového uspořádání vychází ze dvou obytných traktů propojených nárožní "rozhlednou", která skrývá hlavní vertikální komunikaci, technologické zázemí domu a v podkroví pracovnu - observatoř s panoramatickým výhledem na údolí s říčkou Bělá.

ROK. 2012 (studie), 2012 (dok. pro stavební povolení)