SPORTOVNÍ CENTRUM BALÓÓÓN V JINDŘICH. HRADCI

ANOTACE. Projekt sportcentra Balóóón je určen provozování v regionu populárních míčových sportům a odpočinku. Hmotová studie vznikla na základě ověření možností místa, které je územním plánem i historicky předurčeno ke výstavbě objektu pro sport a relaxaci, přičemž je součástí širší koncepce rozvoje cestovního ruchu v městě a regionu.

ARCHITEKONICKÉ ŘEŠENÍ. Pozemek situovaný v samém centru Jindřichova Hradce se nachází v těsném sousedství dalších sportovních staveb (sportovní hala, zimní stadion) a přispívá tak v centralizovanému pojetí sportovišť ve městě. Výstavba je navržena ve dvou etapách zohledňující ekonomická a funkční hlediska využití budoucí stavby. Na základech původního nevyhovujícího kuželníku bude vybudována nová čtyřdráhová kuželkářská hala s halou pro stolní tenis v úrovni 2.np. K objektu bude v první etapě připojen nížší objekt vstupní části, zázemí šaten a občerstvení. V druhé etapě výstavby se počítá s vybudování multifunkční haly a 2 squashových kurtů.

ROK. 2011 (studie)