VSTUP DO PUNKEVNÍCH JESKYNÍ

ANOTACE. Návrh vstupního objektu do prohlídkového okruhu Punkevních jeskyní byla projektována v rámci architektonické soutěže. Záměrem zadavatele bylo vytvořit měřítkem přiměřenou stavbu začleněnou do přírodního prostředí Punkevních jeskyní.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ. Koncepčně vychází návrh ze skalnatého rozeklaného kaňonu, kde se má stavba nacházet a hmotově připomíná shluk napadaného kamení v údolí. Návrh hmotově člení objekt na dva provozní bloky technického zázemí a veřejných prostor restaurace. Výraznější hmota představuje vlastní vstupní foyer.

ROK. 2005