ZAHRADNÍ DOMEK, JIVNO

ANOTACE. Objekt je původně navrhován pro individuální rekreaci zejména v letních měsících, nicméně ve výhledu je možné i trvalé celoroční užívaní stavby. Investor požadoval jednoduchou, účelnou a finančně nenáročnou stavbu na zastavěné ploše 9x6m.

ARCHITEKONICKÉ ŘEŠENÍ. Koncepce návrhu vychází ze základní jednoduché formy domu se sedlovou střechou. Materiálové řešení fasád zdůrazňuje bílé plochy přesazených nárožních pilířů a výplně k podobě cihelného zdiva a prosklení odlehčuje hmotu domku. Dispozice odpovídá účelu stavby, kde přízemí je otevřené a opticky maximálně spojené se zahradou prosklením na terasu, krytou pergolou. V podkroví se nachází dva pokoje s dostatečným úložným prostorem a sociálním zázemím.

ROK. 2010