KOMERČNÍ INTERIÉRY

ANOTACE. Návrh restaurace je součástí sportovní haly, která byla v rámci sportovního areálu zpracovávaného jako téma diplomního projektu na...
<< 1 | 2