SOUTĚŽE

ANOTACE. Návrh pomníku k uctění památky generála americké armády a osvoboditele velké části západních Čech vznikal jako soutěžní návrh...
ANOTACE. Návrh městského divadla v Trutnově situovaném na náměstí Republiky byl vypracován v rámci soutěže vypsané městem Trutnov ve spolupráci s...
ANOTACE. Návrh rodinného domu s malou provozovnou byla projektována v rámci soutěže pořádané společností Porotherm ve spolupráci s Petrem Kostnerem...
ANOTACE. Návrh vstupního objektu do prohlídkového okruhu Punkevních jeskyní byla projektována v rámci architektonické soutěže. Záměrem zadavatele...
ANOTACE. Návrh rodinného domu s malou provozovnou byla projektována v rámci soutěže pořádané společností Porotherm. Záměrem zadavatele bylo funkčně...