BEACH CLUB V ŘÍČANECH

ANOTACE. Návrh sportovní haly je součástí širšího celku sportovního areálu zpracovávaného jako téma předdiplomního projektu na území obce Říčany u Prahy. Zadáním doplňkové stavby bylo zpracovat objekt šaten a občerstvení ke hřištím na plážový volejbal k odpovídajícím měřítku.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ. Objekt šaten a restaurace přilehlý k beachvolejbalovým kurtům navazuje jak svou drobnou hmotou o jednom nadzemním podlaží tak materiálovým řešením na okolní prostředí relaxační zóny do níž je sportovní areál začleněn.

ROK. 2005