POMNÍK G.S.PATTON V PLZNI - 1.místo

ANOTACE. Návrh pomníku k uctění památky generála americké armády a osvoboditele velké části západních Čech vznikal jako soutěžní návrh architektonicko-urbanistické soutěže vypsané městem Plzní. K tématu bylo přistoupeno jako řešení celého prostoru v kontextu centra města Plzně, kam byl pomník situován. Ve spolupráci s Petrem Kostnerem, Ondřejem Kupsou a Tomášem Palkovským byl vypracován návrh protkaný symbolikou na téma pomníku tedy generálovu osobu v jeho charakterových rysech i historickém kontextu, na které odkazuje nejen samotná podoba pomníku, nýbrž i urbanistické řešení okolí pomníku a vytváří tak jakousi fiktivní scénu z dobývání Plzně a následného zastavení vlivem demarkační linie. Samotný pomník má vzhled jednoduché desky s otiskem generálovy helmy na straně jedné a zvrásněnou deskou na straně desky druhé znamenající nedotčenost neosvobozené země. Celé téma bylo pojato s nadsázkou bez tradičního patosu provázející pietní stavby a v návrhu bylo doplněno komixovým vyprávěním osvětlující symboliku pomníku.

ROK. 2006