POROTHERM BYTOVÝ DŮM 2005 - zvláštní cena vydavatelství Bertelsmann Springer CZ

ANOTACE. Návrh rodinného domu s malou provozovnou byla projektována v rámci soutěže pořádané společností Porotherm ve spolupráci s Petrem Kostnerem a Ondřejem Kupsou. Záměrem zadavatele bylo vytvořit na principech modulové výstavby systému Porotherm startovací bydlení pro mladé. Projekt získal ocenění poroty.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ. Bytový dům má strohou základní hmotu, která ideově navazuje na rozloženou Rubikovu kostku vystupujícími hmotami balkónů a vnořujících se lodžií. Účel pro mladé rodiny se odráží kromě nekonformních dispozic i v materiálově-barevnostním řešení.

ROK. 2005