RD BRANIŠOV

ANOTACE. Do návrhu rodinného domku nedaleko Českých Budějic vstupovala jasná představa investora o provozním uspořádání, umístění stavby na pozemku a zejména orientace ke světovým stranám. Jedna z priorit zde byla minimální energetická náročnost provozu domu, která je krom dalšího zajištěna i solárními panely ve střešní rovině.

ARCHITEKONICKÉ ŘEŠENÍ. Hmotové uspořádání bylo do značné míry determinováno zadáním a využitelností pozemku. Stavba sestává ze dvou základních hmot obytné části domu se sedlovou střechou a tubusu garáže s plochou střechou. Základní hmota domu vychází z tradiční formy stavby pro bydlení vesnického typu, která je v nárožích akcentována odskokem s prosklením. Celý efekt je umocněn barevným odlišením od základní hmoty i výmalbou v ostění okenních otvorů. Při zachování klasické formy tak vzniká současná architektura. Dispozice odpovídá standardu bydlení mladé rodiny s důrazem na maximální variabilitu hlavního obývacího prostoru a dostatku skladových prostor.

ROK. 2010