RD OTÍN

ANOTACE. Projekt jednopodlažního rodiného domu se nachází ve specifickém prostředí nedaleko Jindřichova Hradce s jasně definovanými požadavky investora na vnitřní provoz domu a zachování průhledů do okolí. Jeden ze základních principů zvolené formy domu byl požadavek investora na řešení odlišné od klasických typových bungalovů.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ. V návaznosti na prostředí, do kterého je stavba zasazena byl zvolen koncept vesnického obydlí s odkazem na irskou lidovou architekturu, která svým měřítkem a materiálovým řešení koresponduje s okolní zástavbou. Hmotově je dům uspořádán do nepravidelného písmena T, které umožňuje vymezení privátního prostoru terasy. Provozně je objekt členěn na na veřejnou společenskou část a na privátní s ložnicemi a zázemím. Materiálové řešení odkazuje použitím kamene na průčelních fasádách na irskou lidovou architekturu a struktura kamene tak kontrastuje s čistými bílými omítanými plochami.

ROK. 2010