RD POROTHERM 2003

ANOTACE. Návrh rodinného domu s malou provozovnou byla projektována v rámci soutěže pořádané společností Porotherm. Záměrem zadavatele bylo funkčně spojit provoz obytné části objektu se zázemím malé provozovny tak, aby byly ve vzájemné interakci a zároveň si nepřekážely.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ. Na svažitém pozemku byla zvolena kubická hmota do písmene L v úrovni 1. a 2.np, která svou orientací umožňuje využít na jižní stranu do zahrady privátní terasu. Celou hmotu pak odlehčuje ustupující podlaží opatřené prkenným obkladem. Celou stavu pak završuje stanová konstrukce střechy o mírném sklonu.

ROK. 2003