RD UNHOŠŤ

ANOTACE. Návrh vznikal ve variantním řešení v rámci ATP atelieru ve spolupráci s Ing.arch. Tomášem Palkovským pro investora, jehož záměrem bylo vystavět rodinné sídlo v zeleni na jižním svažitém pozemku nedaleko Prahy.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ. Základní koncepce návrhu spočívá v modulu vymezeném dřevěnými trámy vyplňovanými gabionovým zdivem v kombinaci s velkými prosklenými plochami složenými z typových prvků. Plasticita jednoduché kubické hmoty je vytvořena na pozadí rastru dřevěných trámů vytažením několika segmentů d prostoru.

ROK. 2006

STUDIE