RD VŠENICE

ANOTACE. Zadání mladého páru znělo navrhnout formou střízlivý, provozně nenáročný rodinný domek s nízkými náklady na realizaci. Projekt pro stavební povolení a provedení stavby vznikal ve spolupráci s Petrem Kostnerem a Martinou Sobotkovou, na základě jejichž studie rodiného domu vznikl projekt sestávající ze systémových řešení redukující tak náklady na stavbu. Objekt je vybaven tepelným čerpadlem zajišťujícím minimalizaci nákladů na vytápění a ohřev TUV.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ. Hmotově se jedná o dva objekty: garáž a dům. Garáž je navržena jako jednoduchá nezateplená kostka z drátěných košů plněných přírodním kamenivem (gabiony). Hmota domu je volena s ohledem na prostředí a na cenu stavby. Jedná se tedy o jednoduchý objekt se šikmou sedlovou střechou a s fasádou tvořenou probarvenou omítkou. Okna a dveře jsou navržené přírodní ze světlého dřeva. V podobném duchu je řešena také terasa a markýza, které tvoří hlavní pohledový prvekna západní fasádě.

ROK. 2009