REKONSTRUKCE RD LIBČICE n.VLTAVOU

ANOTACE. Původním záměrem investora byla radikální změna konstrukce krovu za účelem lepšího funkčního využití podkroví, provozní propojení 2.nadzemního podlaží se zahradou a koncepční změna uspořádání okenních otvorů při zachování vstupní konstrukce zádveří.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ. Návrh uvažuje se zvýšením paty krovu o 700mm a se změnou geometrie krovu na sedlový se shodným sklonem střechy jako tomu bylo u původního krovu s orientací hřebene rovnoběžně s ulicí. Koncepce orientace střechy vychází z místních poměrů a ze snahy nenavyšovat hmotu domu při pohledu ulice. Celková koncepce rekonstrukce objektu je v duchu rozbití absolutní symetrie původního objektu členěním okenních otvorů, okenních prvků i materiálovým řešením fasád. Východní a západní fasáda svým uspořádáním okenních otvorů a kombinaci ploch štukové omítky a dřevěného obkladu přináší oživení a dynamiku do původně symetrického a strnulého domu. Jižní fasáda je maximálně prolomena okenními otvory do obytných místností, která jsou tak vtažena do zahrady, se kterou sousedí. Vzhledovou variabilitu jižní fasády umožňuje použití posuvných dřevěných žaluzií.

ROK. 2008