POZVÁNKY SAMSUNG (Ogilvy PR)

ANOTACE. Návrh grafik pozvánek pro společnost Samsung jsou zadávány u příležitostí tiskových konferencí v rámci uvádění nových produktů na trh, společenských a firemních akcí. koncepce vizuálů vycházejí z daného produktu a tématu akce, které se pro daný projekt zvolen ve spolupráci s agenturou Ogilvy PR, se kterou v podobných projektech dlouhodobě spolupracuji.