TRIBUNA RUGBYOVÉHO HŘIŠTĚ V ŘÍČANECH

ANOTACE. Návrh sportovní haly je součástí širšího celku sportovního areálu zpracovávaného jako téma předdiplomního projektu na území obce Říčany u Prahy. Záměrem bylo nahradit stávající nedostačující hlediště a rozšířit ho o zázemí sportovců.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ. Tribuna přilehlá k rugbyovému hřišti splňuje požadavek na zakomponování zázemí sportovců včetně rugbyového klubu i diváků do jedné hmoty. Materiálově navazuje na koncepci doplňkových staveb v rámci sportovního areálu v němž je tribuna situována.

ROK. 2005