VIZITKY AUTODĚBOLÍN

ANOTACE. Záměrem zadavatele bylo vytvořit moderně vyhlíženící vizitku jednoduchého vzhledu s důrazem na webové stránky zadavatele. Technicistní pojetí grafiky i stylu písma finální vizitky jasně odkazuje na zaměření provozovatele vizitky. Návrh byl proveden ve variantním řešení.

GRAFICKÝ NÁVRH